פורום מיסוי וחשבונאותקטגוריה: מס הכנסהחובת מס על תשלומי שכ”ד למתגורר בדיור מוגן
נורית שאלו שאלה לפני שנה 1
בת 78, האם כמי שמתגוררת בדיור מוגן ומשלמת מידי חודש דמי אחזקה גבוהים, אני יכולה לקזז תשלום מס בגין השכרת הדירה שלי שמממנת את תשלום האחזקה החודשי? יש לי הכנסות מקצבת זקנה ופנסיה קטנה.

1 תשובות
נאוה רומי נענה לפני שנה 1
כן בהחלט בתנאים שנקבעו בפקודת מס הכנסה. סעיף 9(25) לפקודת מס הכנסה מאפשר פטור על הכנסתך מהשכרת דירה בתנאי שגרת בדירה לפני שנכנסת לבית האבות ועד לסכום של מחצית התשלום השנתי ששילמת בשל החזקתך בבית האבות. 
מובא כאן ציטוט הסעיף : 
דמי שכירות שקיבל קשיש (תיקון מס’ 74) תשמ”ז-1987
(25) הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה למגורים שקיבל קשיש המתגורר בבית אבות בשל הדירה שבה גר לפני כניסתו לבית האבות – עד לסכום מחצית התשלום השנתי ששילם בעד החזקתו בשנת המס בבית האבות; לענין זה, “בית אבות” – מקום מגורים קבוע לשלושים יחידים לפחות שגילם מעל 65 שנים, שניתן לו רשיון על פי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ”ה-1965;
___________________
האמור לעיל אינו בגדר יעוץ מקצועי ובכל מקרה יש לקבל יעוץ פרטני