Ge שאלו שאלה לפני 2 שנים
שאלה כללית , אם לאדם אחד שמנהל עסק הלקוח מבקש כרטסת הנה”ח מהעסק הזה בזמן שהעסק  יותר נכון עוסק מורשה לא ניהל כרטסת הנהח כלל  , מה עושים , מה ניתן להמציא ל אותו  לקוח במקום  ?