פורום מיסוי וחשבונאותקטגוריה: מס הכנסהמיסוי הכנסה משכד למגורים ליורשים
רנה שאלו שאלה לפני חודש 1
שלום רב,
לאבי היו 2 דירות  ושכד ממגורים חודשי משתיהן יחד סך של 9000 שח.
הפטור להכנסות משכד לחודש 5000 שח. במצב כזה אבי היה צל חייב במס. לא ידוע לנו האם דיווח למס הכנסה .
לאחר מותו 2 בניו (היורשים) התחלקו בשכד כך שכל אחד קיבל 4500 שחבחודש.
הדירות נשארו על שם האב ואנא התייחסו בתשובתכם כך שלא ניתן לייחס שכירות דירה אחת לבן אחד ושכירות דירה שניה לבן שני.  
השאלות:

האם לכל אחד מהבנים יש חבות כלשהי למס על הכנסה חודשית משכד של 4500 שח

אם יש חבות במס לכל יורש, ואם לא דיווח במשך מספר שנים,
מה הסנקציות שמס הכנסה יכול להטיל על כל אחד והאם ניתן בדיעבד לבחור מסלול.

אם אין חבות במס ליורשים אבל מס הכנסה מבין שהאב היה צריך לדווח ולשלם מס, האם מס הכנסה יכול לחייב את היורשים על הכנסותיו של האב, ואם כן אז  כמה שנים אחורה?  אציין כי אחד הבנים צריך להגיש דוח להחזר בגין עבודה כשכיר ואף פעם לא היו לו הכנסות משכירות ופתאום יש. לכן מס הכנסה יכול לבקש הבהרות  ולהבין שהאב לא דיווח.
תודה מראש על עזרתכם וחג שמח