פורום מיסוי וחשבונאותקטגוריה: מס הכנסהנכה תאונת עבודה שעובד מה משתנה בקצבה ?
יעקב שאלו שאלה לפני 2 שנים
נכה תאונת עבודה שנקבע לו נכות והשתכר 11000 ברוטו בזמן התאונה
ומתחיל לעבוד באותו שכר
נתקלתי בהתייחסות באתר הביטוח הלאומי שאומר :
———————
האם אוכל להמשיך לעבוד, וכמה מותר לי להשתכר, כדי להמשיך ולקבל את קצבת הנכות?
אתה יכול לחזור לעבודתך המלאה ולקבל את קצבת הנכות במלואה. גובה הכנסותיך לא ישפיע על הזכאות לקצבה. אולם, אם דרגת נכותך כוללת הגדלה לפי תקנה 15 לתקנות, והכנסותיך גדלו, לעומת הכנסותיך במועד בו נקבעה דרגת נכותך, רשאי המוסד לבדוק אם חל שינוי בהשפעת הנכות על ההכנסות, ובהתאם להקטין את גובה הקצבה.
—————-
האם אפשר להסביר את זה בשפה פשוטה שאם השכר עולה על 11000 אז ביטוח לאומי עלול לבטל את הקצבה ?

  •