פורום מיסוי וחשבונאותקטגוריה: מס הכנסהסגירת תיק אצל רו"ח קודם
שמעון asked שנה 1 ago
שלום,
לאחר בקשה לסגירת תיק עוסק מורשה במס הכנסה על השנה הקודמת, ברצוני לקבל מרו"ח שלי את כל הטפסים והמסמכים שקשורים בתיק ונמצאים ברשותו.
רו"ח מסרב בטענה שהחומר ישאר אצלו ואני אצטרך להסתפק בהעתקים שקיבלתי (תצלומים באיכות ירודה במייל).
האם מחובתו למסור לי את התיק עם כל המסמכים בסיום התקשרותינו?
 
תודה1 Answers
נאוה רומי answered שנה 1 ago
שלום, 
תלוי מה ביקשת מרואה החשבון . אם ביקשת מסמכים שהם שלך ( לדוגמא חשבוניות ספקים שהיו הוצאות בדוח שלך ) – אז הוא חייב למסור לך. 
אבל אם ביקשת מסמכים שהם גדר ניירות עבודה של רואה החשבון – הוא לא חייב למסור לך . ניירות העבודה הם של רואה החשבון ומתעדים את מהלך הביקורת שהוא ביצע. 
___________________________________________________________
האמור לעיל אינו בגדר יעוץ מקצועי. בכל מקרה – מומלץ יעוץ מקצועי שיביא בחשבון את נסיבות המקרה הפרטני.