lee ann garcia שאלו שאלה לפני שנה 1
שלום
שאלה בנושא ריביות
אנחנו חברי קיבוץ והקיבוץ גובה מאיתנו ריבית כל חודש על ההוצאות מהקיבוץ (ארנונה, חשמל, מים, גנים, מרכולית וכו..) 
אחת לחודש מתבצעת גביה באמצעות מס״ב מחשבון הבנק שלנו אל הקיבוץ עבור שירותים שמתבצעים בקיבוץ, החיוב מתבצע כחודש לאחר ההוצאות בפועל ועל כך גובה מאיתנו ריבית כל חודש. 
מציינת שלא מחתם שום הסכם ולא עודכנו בשום שלב על חיוב ריבית בגובה מסויים ולא נתנו הסכמתנו לכך. תאריך החיוב הוחלט על ידי הקיבוץ. 
האם רשאי הקיבוץ לגבות מאיתנו ריבית? 

1 תשובות
נאוה רומי נענה לפני שנה 1
שלום, 
יש כאן עיניין חוזי בינכם לקיבוץ . מה שאתם קובעים בינכם. אולי לא מדובר בריבית אלא בדמי טיפול. ואפשר לדרוש שדמי הטיפול יהיו שקופים וניתנים לבדיקה. 
( אולי צריך לבדוק אם יש בכלל ריבית מהמוסד שקיבל את הכסף .אם אין ריביות זה תומך בכך שמדובר בדמי טיפול ). 
בהצלחה.