Ge שאלו שאלה לפני 2 שנים
אם עוסק מורשה חייב בכרטסת הנהח ? ואם הוא חייב להציג בפני הלקוח שלו כרטסת הנהח לפי בקשת הלקוח או שאפשר להגיש במקום זה משהו אחר כתחליף ?