ראובן שאלו שאלה לפני 7 חודשים
במקרה שההוצאות המוכרות לעצמאי גבוהות מההכנסה שלו כעצמאי, האם ניתן לקזז את היתרה הלא מנוצלת כנגד חבות המס כשכיר?