פורום מיסוי וחשבונאותקטגוריה: עבודה ושכרשכר על יום עבודה במקביל למילואים
עובד שאלו שאלה לפני 3 שבועות
הי,
בעקבות המצב יוצא הרבה פעמים שיש ימים שבהם עובדים משלבים עבודה ומילואים באותו היום, למשל מילואים מלאים ביום ועבודה מלאה בלילה או להיפך.
העובדים מדווחים במערכת השכר את הימים שבהם גם עבדו וגם היו במילואים.
בתלוש השכר הערך יום שמקום העבודה שילם עבור העבודה שבוצעה במקביל למילואים (ללא קשר לכספים של ביטוח לאומי) היה נמוך משמעותית מערך היום המצוין בתלוש בשכר בשגרה.
עפ\”י חשבי השכר בעבודה, ערך היום בשגרה מחושב שכר חלקי מספר ימי עבודה בחודש (21~) ורואים את זה בצורה מובהקת בתלוש מאחר ורשום מהו תעריף יום בטבלה.לעומת זאת, עבור ערך יום של עבודה בזמן מילואים מקום העבודה החליט שערך היום הוא שכר חלקי מספר ימים קלנדרים בחודש (30~). דבר זה הוביל לתהייה אצל העובדים מדוע מקום העבודה לא מתייחס לערך היום שמדווח במערכת בזמן מילואים לערך יום שבגשרה והאם הדבר חוקי מאחר ויש חוסר עקביות בחישוב הערך יום של העובד.