משה כהן שאלו שאלה לפני שנה 1
במשרדיי מס הכנסה יש נתונים מביטוח לאומי כספים שקבלתי מבטוח לאומי?

2 תשובות
נאוה רומי נענה לפני שנה 1
יש הצלבות בין ביטוח לאומי ומס הכנסה . 

נאוה רומי נענה לפני שנה 1
יש הצלבות בין מס הכנסה וביטוח לאומי.