פורום מיסוי וחשבונאותקטגוריה: מס הכנסהניכוי מס במקור להעברת כסף לחו"ל על ידי עמות ת ומל"כר
מנחם קליר asked 8 חודשים ago

האם עמותות צריכות אישור ניכוי מס להעברת כסף לחו"ל?

17 − 5 =1 Answers
נאוה רומי answered 8 חודשים ago
כן. למה לא ? 
______________
 האמור לעיל אינו בגדר יעוץ מקצועי והוא כפוף לתנאי האתר 

18 − 16 =