צבי שאלו שאלה לפני 2 שנים
יש לי נגכס בארהב המאוגד כשותפות
קיבלתי ט 8805

בשורה 9 יש נתום על חלקי ברוחי השותפות
ובשורה 10 יש נתון על המס שנוכה
איפה אני ממלא את הנתונים בנספח ד על הכנסות לחול
זה לא טופס W-8