פורום מיסוי וחשבונאותקטגוריה: כלליהפקדה לקה"ל בתור עצמאי
נוי שאלו שאלה לפני 5 שנים
שלום,
מבחינת מיצוי פוטנציאלי של מינימום תשלום מס (בין אם מס הכנסה ובין אם בטל”א או מס בריאות) כמה כדאי לעצמאי להפקיד השנה לקה”ל?
קראתי את הציטוט מטה אך עדיין לא הבנתי האם עדיף
11745
או
18240
?
 
לא הבנתי מה הקשר למס רווחי הון:
 

הפרשה לקרן השתלמות – תקרת הפקדה והטבות מס לעצמאים לשנת 2018
 
על פי סעיף 17(5א) בפקודת מס הכנסה, עצמאי יכול להפקיד אל קרן ההשתלמות לעצמאים עד 4.5%  מהכנסתו השנתית, בשנת המס 2018 תקרת ההכנסה השנתית הינה 261,000 ₪.
 
כלומר, על מנת ליהנות מהטבת ניכוי, ניתן להפקיד עד 4.5% מההכנסה השנתית וסכום שנתי מצטבר של עד 11,745 ₪.  
 
תקרת ההפקדה השנתית המוטבת בקרן השתלמות לעצמאים אשר פטורה ממס רווחי הון בשנת 2018 עומדת על 18,240 ₪. מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווח הריאלי.”