Moshe שאלו שאלה לפני שנה 1
חברה ישראלית מיצרת ללקוח שהוא גם חברה ישראלית. 
לקוח משלם FOB. 
הייצור נעשה בחו”ל עי המפעל של המייצרת ונשלח לארץ. העסקה היא FOB. סחורה מגיעה לארץ ואז הלקוח משחרר אותה מהמכס ומעביר לחנות שלו בארץ. 
חשבונית יוצאת ללקוח בארץ בדולרים כייצוא סחורה ואין מעמ בחשבונית. 
לעניין המעמ האם תקין?