פורום מיסוי וחשבונאותקטגוריה: מס הכנסהנהול ספרים למס הכנסה יועץ מס
יוד לוי שאל לפני 9 חודשים

האם יועץ מס עצמאי חייב בניהול ספר הזמנות ואיך ינהל אותו

1 תשובות
נאוה רומי צוות שאל לפני 9 חודשים

יועץ מס נכלל בתוספת ה' להוראות ניהול ספרים (בעלי מקצועות חופשיים). דרישות הספרים מופיעות בסעיפים 2, 3 – ואין דרישה לספר הזמנות . 
עיין בסעיפים הרלבנטייים בתוספת. 
_____________________________________________
האמור לעיל אינו בגדר יעוץ מקצועי והוא כפוף לתנאי האתר. בשאלות עם נסיבות פרטניות מומלץ יעוץ המביא בחשבון את הנסיבות.