amichai שאלו שאלה לפני 2 שנים
קיבלתי נכות זמנית ל-14 חודש של 100 אחוז. זה 10 חודשים בשנת מס אחת ועוד 4 חודשים בשנת המס העוקבת. השאלה: האם ההסתייגות “נקבעה נכות לתקופה שבין 185 יום, לבין 365 יום”, היא במצטבר (ואז מדובר על פטור על 600 אלף) או שמסתכלים על כל שנת מס בנפרד, ואז בכל שנה הפטור הוא על 75 אלף.
אם מתחשבים בכל שנה – אין לי טעם להגיש בקשה להחזר, כי בשנה שהכירו  לי ב-10 חודשים ההכנסה הייתה נמוכה, ובשנה העוקבת אין מספיק ימים.
אם מדובר על מצטבר, אז ארצה להגיש דוח לשנת 2022 ולקבל החזרי מס.

תודה

1 תשובות
נאוה רומי נענה לפני 2 שנים

במצטבר.

__________________

האמור לעיל אינו בגדר יעוץ מקצועי והוא כפוף לתנאי האתר.