ינון שאלו שאלה לפני 2 שנים
אנחנו עמותה ורוצים לדעת במקרה שאנחנו יודעים שלא נשלם משכורות בשנת המס יותר מהסכום הקבוע בחוק (170 אלף).
האם אנחנו מחויבים לשלם מס שכר 7.5% כל משכורת ואז בסוף שנה נזדכה.
או שפשוט לא לשלם להם בכלל.