ירון שאלו שאלה לפני שנה 1
קבלתי הכנסה מחו\”ל ובחרתי בבנק לקבל אותה בשקלים. ההכנסה אינה מופיעה בתנועות של חשבון המט\”ח, אלא רק בעו\”ש השקלי עם תיאור של העברת מט\”ח.

  1. האם צריך לרשום בחשבונית את הסכום שהתקבל בשקלים בעו\”ש (שהומר לפי שער הקניה הנמוך של הבנק) או לרשום לפי ההכנסה בדולרים מוכפלת בשער היציג?
  2. אם החישוב הוא לפי השער היציג (קבלתי סכום נמוך יותר בשקלים בגלל ששער הקניה שנמוך יותר מהשער היציג), האם מותר לי לרשום את ההפרש בין השער היציג לשער הקניה, כהוצאה של עמלת בנק?

1 תשובות
נאוה רומי נענה לפני שנה 1
ההכנסה בדרך כלל נרשמת לפי שער יציג .  ההפרש בין מה שקיבלת לבין השער היציג ירשם כהוצאה להפרשי שער ויש גם עמלות בנק. בנטו ההכנסה שלך נמוכה יותר. 
__________________________
האמור לעיל אינו בגדר יעוץ מקצועי והוא כפוף לתנאי האתר