פורום מיסוי וחשבונאותקטגוריה: מס הכנסהתשלום מס/מע”מ עבור גביית/אחזקת דמיי ערבון.
מיכאל שאלו שאלה לפני שנה 1
שלום,
עבור עסק (קטן) שאני שוקל להקים, אצטרך לגבות ערבון בסך 500 ש”ח ועד 3000 ש”ח מכל לקוח.
הסכום יוחזר לכל לקוח ע”פ דרישתו (בסיום ההתקשרות ביניינו).
הסכום שיוחזר לכל לקוח יהיה שונה: חלק מהלקוחות יקבלו את מלוא הערבון, וחלק רק חלק ממנו.
שאלתי: האם עליי לשלם מס (או מע”מ) עבור הערבון?
תודה