תקנון האתר

contract

תקנון אתר פורום עסקים והגבלת אחריות

אתר פורום עסקים ( להלן האתר ) הינו במה חופשית לשאלות ותשובות בנושאי חשבונאות ומיסוי.
הפורום מיועד לתת מענה לשאלותיכם ברמת התייחסות כללית והוא מהווה כלי עזר נוסף להחלפת דעות ומידע.
מטבע הדברים יש לעשות שימוש מושכל ובקורתי במידע המוצג.

השימוש באתר ובמידע המוצג בו נעשה על ידי המשתמש ועל אחריותו בלבד. המידע הינו כללי ואינו מהווה יעוץ, חוות דעת, המלצה או פרשנות מוסמכת מכל סוג שהוא. לקבלת יעוץ מוסמך יש לקבל יעוץ אישי בהתאם לנסיבות המקרה. תתכן אפשרות שנפלו שגיאות ו/או אי דיוקים או שהוצג מידע שאינו עדכני. המשתמש אחראי לוודא נכונות המידע /עדכניותו/ התאמתו לנסיבות . אין בהפניות לקישורים ו/או לאתרים אחרים משום המלצה או הבטחה כלשהי לנכונות המידע המוצג בהם.

הנהלת האתר ו/או משרד נאוה רומי רו”ח ו/או מי מעובדיו לא ישאו בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזקישיר ו/או עקיף ,
מכל מין וסוג שהוא , שיגרם בגין שימוש באתר.

שימוש במידע שבאתר זה אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף ליעוץ והוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.

כל הנכנס לאתר ו/או עושה שימוש כלשהו יראו אותו כמסכים לתקנון ולסעיפי הגבלת האחריות.